طراحی سایت و بهینه سازی حرفه ای سایت در اصفهان

301Redirect (تغییر مسیر سایت با کد وضعیت 301):

 

بسیاری از سایت ها و دایرکتوری ها برای انتقال کاربران از تغییر مسیر اینترنتی (redirect) استفاده می کنندو یا سایت های دیگری نیز وجود دارند که برای استفاده های تبلیغاتی از تغییر مسیر (redirect) استفاده می کنند

 

به هر حال چه صاحب چند دامنه باشید و برای بهترین وضعیت سئو از تغییر مسیر استفاده کنید چه در هر جای دیگر که در سایت هایتان از تغییر مسیر (redirect) استفاده می کنید مهم است بدانید که تغییر مسیر چندین حالت دارد و هرکدام از این حالت ها برای سئو مهم و حیاتی است چرا که وقتی شما برنامه ریزی کرده اید کاربر با ورود به سایت و یا ورود به بخش خاصی از سایت تغییر مسیر دهد مهم است که مطمئن باشید آیا وبات های موتور جست و جو نیز قابلیت پیگیری این تغییر مسیر را دارند یا خیر.

حالت های مختلف تغییر مسیر:

تغییر مسیر 301 ، تغییر مسیر 302 ، تغییر مسیر اچ تی ام ال (mefarefresh) ، تغییر مسیر با کد های iframe

تغییر مسیر 301 (انتقال دائمی)

بهترین نوع تغیییر مسیر و انتقال 301 است زیرا در این نوع انتقال (که بهترین سئو را دارد) 90 الی 99 درصد ربات ها منتقل می شوند و 90 الی 95 درصد قدرت دامنه و عصاره قدرت و اعتبار دامنه در این روند به دامنه دوم انتقال می یابد.

پس اگر دنبال بهترین تغییر مسیر از دیدگاه سئو هستید ، انتقال 301 سئو دوستانه ترین نوع انتقال است.

تغییر مسیر 302(یا انتقال موقت)

این تغییر مسیر تفاوتش با قبلی در این است که 0 درصد اعتبار قدرت و عصاره قدرت را انتقال می دهد به همین خاطر به آن انتقال موقت می گویند.این انتقال دو نسخه جدید تر استانداردهای پروتکل( http (version 1/1از انتقال موقت به پیدا شده تغیییر نام داده است.

Meta refresh

نوعی از انتقال هستند که در سطح صفحه پردازش میشوند و نه در سطح سرور.