طراحی سایت و بهینه سازی حرفه ای سایت در اصفهان

مشاوره فروش با متد، موفق ترین فروشندگان دنیای تجارت

 

تعریف فروش

فروش یکی از عوامل زیرمجموعه بازاریابی است، به عبارتی فروش انتهائی‌ترین عملیات بازاریابی در یک معامله است ولی در عین حال شروع یک رابطه بلندمدت با مشتریان است. در شکل‌گیری این رابطه بلندمدت، به‌نحوی‌که منجر به پیوند دائمی با مشتریان بشود مهندسی تمامی عملیات (اعم از موفق و ناموفق) ضروری است.

(تریسی، روانشتاسی فروش)

 

 

تعریف فروش از نظر تام هاپکینز

فروشندگی حرفه ای است پیچیده و قابل تامل. موفقیت در این حرفه در گروی برخورداری از مهارت فنی و تخصصی و مهارت برقراری ارتباط و تعامل با دیگران می باشد. برخلاف تفکرات رایج، فروشندگی، مجبور ساختن مشتری به خرید نیست. فروشنده حلقه ارتباطی زنجیره سازمان با مشتری است. فروشنده کسی است که نیاز مشتری را درک نموده، به منظور انتخاب صحیح، مشتری را صادقانه راهنمایی نماید و سرانجام قادر باشد توافق و اعتماد مشتری را برای خرید، جلب نماید. (باترا، راه های ساده برای شغل شریف فروشندگی)

 

 

فرایند فروش معمولا به مراحل مختلفی تقسیم میشود:

    جستوجوگری یا مشترییابی
    مرحله قبل از نزدیکی یا تماس با مشتری
    مرحله تماس با مشتری
    نمایش
    حل مشکل
    برطرف کردن اعتراضات
    بستن قرارداد
    پیگیریهای پس از فروش

مشاورین ما در اصفهان در جهت فروش محصولات و خدمات آماده همکاری با تمامی ارگانها ، نهادها ، شرکتهای دولتی یا خصوصی و ... می باشند . با مشاورین ما تماس بگیرید و خود را بیش تر از پیش به دنیای تجارت معرفی کنید .