طراحی سایت و بهینه سازی حرفه ای سایت در اصفهان

تفاوت بین موتورهای جستجو :

اگرچه اصل اساسی این است که عملکرد همه ی موتورهای جستجو یکسان است . تفاوت های جزئی بین آنها منجر به تغییرات عمده ای در نتایج مربوطه دارد . برای موتورهای جستجوی مختلف ، فاکتورهای متفاوتی مهم است . زمانیکه متخصصین سئو به شوخی الگوریتم های از Bing را عمداً مقابل با الگوریتم های گوگل ساختند  . حال آنکه این قدرت یک خرده از صداقت را داشته . آن موضوع یک واقعیت است که موتورهای جستجوی بزرگ مانند چیزهای متفاوت اند و اگر شما قصد برنامه ی برای تسخیر کردن بیش از یکی از آنها را داشته باشید پس شما احتیاج به دقت در بهینه سازی دارید .

نمونه های بسیاری از تفاوتهای بین موتورهای جستجو وجود دارد . به طور مثال : برای Yahoo و Bing فاکتور کلمات کلیدی روی صفحات از اهمیت ابتدایی برخوردار است . در حالی که برای لینک های گوگل بسیار، بسیار مهم است. همچنین برای سایت های گوگل مثل اینکه شراب کهنه تر بهتر است ، حال آنکه یاهو به طور کلی تقدم به کلمات سایتها و دامین های با سابقه (مانند :اشخاص مسن تر) را ابراز نداشته است  . بنابراین شما ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشید تا زمانی که سایت شما به طور کاملاً  رتبه برتر گوگل و سپس  یاهو  را بدست آورد.

 

 موتورهای جستجو چگونه کار می کنند؟ 

 

 

ترجمه : کارشناس بهینه سازی سایت (سرکار خانم باقری )